in hóa đơn

Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế thông báo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4

Chiều 13/12, tại trụ sở cơ quan, dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng uỷ


Chiều 13/12, tại trụ sở cơ quan, dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam, Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và các cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. 
 

 

 

Theo thông báo tại hội nghị, xác định và quán triệt sâu sắc rằng, đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, mà còn thể hiện quyết tâm của Ban Thường vụ nhằm xây dựng các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngay từ khâu chuẩn bị, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đã được triển khai trên nguyên tắc đảm bảo kỹ lưỡng, nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời.

 Tôn chỉ theo nguyên tắc này, cả quá trình kiểm điểm của tập thể và các cá nhân Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế đã được thực hiện nghiêm túc, đạt yêu cầu theo đúng quy định, bám sát  ba nội dung cấp bách của Nghị quyết Trung ương 4. Không chỉ thẳng thắn, trung thực và trách nhiệm trong việc đánh giá, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, tập thể và từng cá nhân các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ đã thể hiện tinh thần cầu thị, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, đồng thời có kế hoạch, giải pháp khắc phục, sửa chữa tồn tại, hạn chế đã được xác định qua kiểm điểm.

 Hiện nay, ngành thuế cả nước có 46.000 CBCC (kể cả cán bộ hợp đồng), chiếm trên 1/2 tổng số cán bộ, công chức của ngành tài chính, trong đó, đội ngũ đảng viên có số lượng lớn.  Mặc dù lực lượng đông nhưng qua ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân và ý kiến kiểm điểm của Ban Thường vụ thì nhìn chung đội ngũ cán bộ đảng viên ngành thuế đều có trình độ chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp công tác tốt với các đơn vị và địa phương; có tinh thần, ý chí, khắc phục khó khăn phấn đấu tích cực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ, tăng cường kỷ cương kỷ luật đối với cán bộ đảng viên, mở rộng dân chủ, phương pháp làm việc luôn được cải tiến, đổi mới, sáng tạo. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ được củng cố và không ngừng nâng cao về mọi mặt, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được ngăn chặn và đẩy lùi, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, đảm bảo luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để đảm bảo triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đã tổ chức 02 đợt phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), với 358 đảng viên, trên 400 cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên đoàn thể thuộc cơ quan Tổng cục Thuế. Trong quá trình lấy ý kiến góp ý theo quy định,, Ban Thường vụ Đảng ủy đã gửi công văn tới 37 tổ chức, cá nhân, gồm: Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính, 21 chi bộ trực thuộc, 2 đồng chí nguyên là bí thư, phó bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đã nghỉ hưu tại Hà Nội; 3 tổ chức quần chúng trong cơ quan Tổng cục; 5 Chi ủy nơi cư trú và 5 chi ủy nơi công tác của các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy. Tất cả các đóng góp từ các địa chỉ này đều đã được tổng hợp, đầy đủ vào các bản kiểm điểm của Ban Thường vụ để thông báo công khai trước hội nghị.

 Mặc dù vậy, thông qua kiểm điểm cho thấy vẫn còn một số những hạn chế, khuyết điểm như công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng của tổ chức đảng có nơi, có lúc còn hạn chế; các biện pháp đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên tuy đã triển khai, nhưng chưa  đủ mạnh và chưa triệt để; công tác luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ đảng viên chưa quyết liệt; tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu của một số cán bộ đối với DN, người nộp thuế vẫn còn xẩy ra ở một số bộ phận cơ quan thuế địa phương.

 Trên tinh thần thẳng thắn và cầu thị, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đã tiếp thu để đề ra các giải pháp nhằm khắc phục triệt để các hạn chế, yếu kém, trong đó tập trung vào 3 nhóm nội dung chủ yếu, bao gồm: (1) Xây dựng tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ đủ mạnh để tiếp tục chỉ đạo toàn Đảng bộ và toàn ngành học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lính vực thuế cũng như nội bộ ngành; xây dựng củng cố hệ thống toàn ngành vững mạnh toàn diện. (2) Tập trung trí tuệ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan thuế các cấp. (3) Tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ ở cơ sở. Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ hoàn thành toàn diện và xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2012, làm tiền đề cho thực hiện nhiệm vụ những năm tiếp theo.

 
Hỗ trợ trực tuyến

SĐT : (08) 222 07 993
Hot line : 090 332 7585
Sản phẩm bán chạy